Skip survey header

Uw ervaring

Toelichting:

Uw mening over het Gehoor- en Spraakcentrum is zeer waardevol. Het laat ons zien waar we onze zorg- en dienstverlening kunnen verbeteren. Het Gehoor- en Spraakcentrum is niet alleen een onderdeel van de KNO-afdeling, maar ook een volwaardig audiologisch centrum. Daarom zal in deze vragenlijst alleen gesproken worden over het audiologisch centrum en niet het Gehoor- en Spraakcentrum zoals u gewend bent. In uw uitnodigingsbrief staat beschreven over welke afspraken bij het Gehoor- en Spraakcentrum deze vragenlijst gaat. Wij nodigen u dan ook uit voor deelname aan ons patiëntervaringsonderzoek.
 

Vragenlijst ervaringen met de zorg in een Audiologisch Centrum
Uw mening over het audiologisch centrum is zeer waardevol. Het laat ons zien waar we onze zorg- en dienstverlening kunnen verbeteren. Graag nodigen wij u daarom uit voor deelname aan ons cliëntervaringsonderzoek.

Technische vragen over de vragenlijst?
Heeft problemen bij het invullen van de vragenlijst? Neem dan contact op met Value2Health via telefoonnummer +31 (88) 57 000 70 (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur) of e-mailadres vragenlijsten@value2health.com. We willen u vragen om de naam van het audiologisch centrum te vermelden en dat het de PREM vragenlijst betreft.

Vragen aan het audiologisch centrum?
Heeft u naar aanleiding van de vragenlijst een inhoudelijke vraag over de zorg, dan kunt u daarover contact opnemen met het audiologisch centrum. Vragen over de zorg die u stelt via de vragenlijst, kunnen niet door het audiologisch centrum beantwoord worden vanwege de anonimiteit van de vragenlijst.  

Toestemming
In overeenstemming met de verstrekte informatie, begrijpt u en gaat u akkoord met de volgende informatie over privacy en gegevensbescherming:
1.     Het doel van de vragenlijst is verbetering van de kwaliteit van zorg van het audiologisch centrum en wetenschappelijk onderzoek.
2.     Value2Health verzorgt het onderzoek namens het audiologisch centrum. MRDM verwerkt de gegevens in opdracht van Value2Health.
3.     MRDM ziet erop toe dat uw gegevens veilig worden behandeld en handelt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
4.     De ingevulde gegevens worden gebruikt ten behoeve van het bovengenoemde doel.
5.     De geanonimiseerde gegevens kunnen worden verstrekt aan het audiologisch centrum.
6.     Deelname aan de vragenlijst is geheel vrijwillig.
7.     Open antwoorden worden onbewerkt aan het audiologisch centrum teruggekoppeld.
8.     Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze servicedesk, via vragenlijsten@value2health.com of +31 (88) 57 000 70.


U kunt onderaan deze pagina inloggen met de gegevens die u per mail of brief heeft ontvangen. Door in te loggen en op 'volgende' te klikken gaat u akkoord met de bovengenoemde voorwaarden. 


Deze vragenlijst is bestemd voor personen die een audiologisch centrum hebben bezocht. De vragenlijst, PREM audiologische centra, versie 1.0, december 2018, is tripartiet ontwikkeld door Stichting Hoormij, Zorgverzekeraars Nederland en FENAC.


dIWbccJ5drZpks_Sqwn9IATz89jcnjGhrPdenf2n    4_M-AkYyOBxmPfLMc3uKE2QqmVOgo-C42ZEWrOb3     kqnxU1Jd66n1MDr8IrJb0P6iOK6FX1pwXgrEgVYT
 
Log hier in